Over ons

CJMIB vzw werd opgericht vanuit een persoonlijke visie van Vera Verschaeren. Dit tegen de gangbare werking in de B.O. scholen type 2:

waar jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking uit de boot vallen wanneer het gaat om een doorgedreven schoolse opleiding en een exclusieve “leren leven” begeleiding.

Wij gaan ervan uit dat alle mensen evenwaardig zijn, ongeacht hun mogelijkheden.

Iedereen heeft dan ook recht op gelijkwaardige ontplooiingskansen.

vera verschaeren

Vera Verschaeren

Haar voornaamste zorg is ervoor te zorgen dat de warmte die eigen is aan het CJMIB, samen met de visie, missie en waarden, behouden blijft.

Sinds mei 2019 zet ze zich dagelijks in om dit alles te documenteren, zodat het voor de toekomst gewaarborgd blijft.

Visie en waarden

Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking kunnen worden gestimuleerd om een niveau te bereiken dat meer dan elementair is op theoretisch vlak.

Op deze manier kunnen zij een respectvol leven leiden, waarbij ze profiteren van intensieve, individuele begeleiding.

Het ervaren van liefde, onvoorwaardelijk respect, houvast, ruimte en bevestiging zijn essentiële voorwaarden voor iedereen om zichzelf te kunnen ontplooien.

Vanuit deze basis streven wij ernaar om onze jongeren op alle mogelijke gebieden (kennis, cultuur, zelfstandigheid, socialisatie, integratie) te begeleiden naar het hoogst mogelijke niveau van functioneren.

Elke unit heeft een eigen warme sfeer in een gezellig kader.

Opmerkelijke resultaten worden gewaarborgd door de oprichter en bezielster Vera Verschaeren, die de eigenheid en sfeer van CJMIB bepaalt.

Het dynamische, multidisciplinaire team zorgt voor de continuïteit van de uitzonderlijke kenmerken van het CJMIB.

De Vlaamse overheid (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) subsidieert onze voorziening gedeeltelijk sinds 1977. Wij hebben een erkenning:

 • als semi-internaat: voor het opnemen van 15 niet schoolgaande kinderen van 8 tot 21 jaar met een matig tot ernstig mentale beperking.
 • als dagcentrum: voor het opnemen van 29 volwassenen met een beperking.
 • als tehuis voor niet-werkenden: voor het opnemen van 20 volwassenen met een mentale beperking.
 • als geïntegreerd wonen: woonvorm voor het begeleiden van personen met een beperking.

 

Geschiedenis CJMIB

CJMIB vzw heeft een lange weg afgelegd onder leiding van Vera Verschaeren, een voormalige leerkracht in het buitengewoon onderwijs.

Haar persoonlijke visie ontwikkelde zich tijdens haar jaren als leerkracht, en in 1972 richtte ze haar eigen levensschool op bij haar thuis.
In 1975 richtte ze vzw CJMIB op.
Dit staat voor Centrum Voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding.

 

Het kernprincipe van haar visie is dat het kind centraal staat, in het licht.
De mentor staat niet boven, maar naast het kind en begeleidt het in zijn weg door de maatschappij.

Deze visie, met het motto “leren leven” om tot “savoir vivre” te komen, trachtte ze in de praktijk te brengen, en 1972 markeert het begin van de realisatie van haar droom.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijke stappen en mijlpalen in de evolutie van CJMIB:

 • 1971: Individuele begeleiding van een meisje met het Syndroom van Down.
 • 1972: Opstart van CJMIB in Vera’s privéwoning.
 • 1974: Verhuizing naar Krauwelenhof op de Sint-Paulusplaats, Antwerpen, na het restaureren van het gebouw met eigen middelen.
 • 1975: Officiële oprichting van CJMIB vzw, zonder subsidies.
 • 1976: Opening van het integratieproject “Bodega” in Krauwelenhof.
 • 1977: Erkenning van het dagcentrum op de Sint-Paulusplaats voor 20 matig tot zwaar verstandelijk gehandicapten.
 • 1978: Stage in de psychiatrie La Metterie in Nion.
 • 1979: Laureaat merkwaardige jongeren (Jaycees Belgium).
 • 1981: Erkenning als semi-internaat voor niet-schoolgaanden voor 11 jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar.
 • 1982: Uitbreiding met erkend Semi-internaat voor 15 matig tot zwaar verstandelijk beperkten.
 • 1982: Start van de jaarlijkse toneelvoorstellingen in de Arenbergschouwburg.
 • 1986: Uitbreiding erkenning dagcentrum met 5 plaatsen en semi-internaat niet-schoolgaanden met 5 plaatsen.
 • 1988: Restauratie van het “kasteeltje Hoveberg” voor een 20-tal bewoners.
 • 1989: Erkenning van “kasteeltje Hoveberg” als tehuis voor niet-werkende personen met een matig tot zwaar verstandelijke beperking.
 • 1989: Start van het integratieproject “Bodega.”
 • 1998: Verlaging van de leeftijd voor het semi-internaat voor niet-schoolgaanden van 12 jaar naar 8 jaar.
 • 1999: Restauratie, inrichtingen en opstart van “Haleakala,” een ambachtelijk atelier.
 • 2003: Start van een computerklas.
 • 2004: Inrichting van een oranjerie aan het tehuis voor niet-werkenden Hoveberg.
 • 2004: Onteigening van het ambachtelijk atelier en verhuizing naar een nieuwe locatie in Kapellen.
 • 2005: Heropening van het ambachtelijk atelier op de nieuwe locatie en start van een secretariaatsklas.
 • 2008: Erkenning dienst geïntegreerd wonen voor 4 cliënten “In Den Kersentuin” te Kapellen.
 • 2011: Start van “In Den Kersentuin” met 8 bewoners ( geïntegreerd wonen en zelfstandige huurders).
 • 2013: Start van “De Kleine Prins”  (met zelfstandige huurders) in Kapellen.
 • 2014: Na verbouwingswerken heropening van de levensuniversiteit en kunstacademie ‘Haleakala.’
 • 2015: Start van verbouwingswerken in Krauwelenhof en introductie van de iPad in de lessen.
 • 2017: Opening van het nieuwe project geïntegreerd wonen “Serendipity” in Antwerpen voor 10 zelfstandige huurders.
 • 2018: Uitbreiding van “In Den Kersentuin” tot 10 woonplaatsen.
 • 2019: Renovatie van de oude Krauwelenhof en start van de renovatie van Hoveberg.
 • 2022: Op 1 september 2022 was het 50 jaar geleden dat Vera haar levensschooltje startte bij haar thuis.

Steun onze werking

CJMIB is een gesubsidieerde voorziening en krijgt geen of beperkte subsidies voor inrichting en infrastructuur.

Het spreekt voor zich dat we gedurende het jaar heel wat organiseren om centjes binnen te krijgen. 
Onze bodega en ons jaarlijks toneel zijn hiervan enkele voorbeelden.

Maar sponsoringen en giften zijn steeds zeer welkom en kunnen overgemaakt worden op volgend rekeningnummer:

BE19 4096 5105 1112

Vanaf € 40 kan u van ons een fiscaal attest verkrijgen.

Gelieve ‘gift met fiscaal attest’ te vermelden bij storting, waarvoor dank.