C.J.M.I.B.

Centrum voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding

?

Van harte welkom

Downsyndroom, Williams Beuren-syndroom, autisme, Fragiel X en zoveel andere namen waardoor mensen bijzondere begeleiding nodig hebben.

Maar achter elk van die namen schuilt er een persoon.
Een mens met dromen.

Dromen die ze zelf niet kunnen waarmaken.

Ze genieten van alles waar ook wij van genieten.
Ze zijn niet minder begaafd, maar anders begaafd.
Ieder van hen is uniek. Zij kunnen zoveel leren!

Vanuit dit standpunt ben ik gestart met het Centrum voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding, in het kort CJMIB. En ik bleef stilstaan bij de vraag; wat is leven?

Leven is kwaliteit nastreven.

Leven is ademen-eten-drinken-jezelf kunnen zijn

en liefst in een omgeving waar je kan openbloeien

en jezelf kan ontwikkelen

waar mensen zijn die om je geven

die je beminnen om wie je bent

en je zien met hun hart,

 

zoals De Saint- Exupéry meende:

“On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux.”

Vera Verschaeren |
Voorzitter & stichtster CJMIB vzw

In den Kersentuin

De Kleine Prins

Serendipity

Dagbesteding

Krauwelenhof

De werking van het Krauwelenhof is enerzijds uniek en anderzijds vanzelfsprekend. De leerlingen werken in kleine pedagogische klasjes. In een klimaat van liefde en professionaliteit wordt door een intensieve, individuele begeleiding getracht elke leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien.

Haleakala

Levensuniversiteit en Kunstacademie.  Hier wil men op kunstzinnige wijze projecten realiseren die de creativiteit, handvaardigheid en werkmotivatie erkennen en bevestigen.

Hoveberg

Het gezinsvervangend tehuis Hoveberg beoogt een thuis te creëren waar elke bewoner zich kan vinden in een betekenisvolle levensbestemming waarbij een hoogstaand “savoir vivre”, individueel en in onderlinge relaties prioriteit heeft.

Woonvormen

Iedere woonvorm die wij aanbieden, vormt een warm thuis.
We streven ernaar om overal een huiselijke, gezellige en warme sfeer te creëren.

Elke woonvorm heeft zijn eigen identiteit ontwikkeld, gebaseerd op de karakters van de bewoners.
Onze begeleiding biedt de cliënten de nodige vrijheid en vertrouwen om zich te ontplooien, elk op hun eigen unieke manier en binnen hun individuele mogelijkheden.

De Kleine Prins

Hoveberg

In den Kersentuin

Serendipity

Woonondersteuning voor jongeren vanaf 25 jaar

Bodega

Geniet van een heerlijke lunch of ontspan met koffie en een smakelijk stukje gebak!
Reserveer zeker een tafeltje in een van onze bodega’s!

Met als doel onze cliënten volledig te integreren in de maatschappij, werd het Krauwelenhof jaren geleden voorzien van een bodega.
Inmiddels heeft ook Haleakala zijn eigen bodega!

Bij het bereiden van diverse gerechten leren onze cliënten verschillende handvaardigheden, waaronder het gebruik van diverse materialen en het uitvoeren van huishoudelijke taken.

We hechten veel belang aan hygiëne, het opbouwen van zelfvertrouwen en het aanmoedigen van sociaal gedrag.

Beleefdheid en etiquette staan hoog in het vaandel. Onze cliënten delen graag hun kennis en vaardigheden met u.

Ook grotere groepen tot wel 20 personen zijn bij ons van harte welkom.

Indien gewenst, bieden we een rondleiding aan voor u en uw gasten, waarbij u kennismaakt met onze “levensuniversiteit” terwijl onze “studenten” aan het werk zijn.

Om alles soepel te laten verlopen, vragen we u vriendelijk om tijdig te reserveren.

Indien gewenst, verzorgen wij ook een rondleiding.
Laat het ons weten via telefoon.

Bodega 25 Krauwelenhof

Sint Paulusplaats 1/1
2000 Antwerpen
+32 479 40 99 56

 

Maak op dinsdag na reservering gebruik van onze lunch- en/of koffieservice. Ook verwelkomen we groepen tot 30 personen van harte!

Onze “Bodega25” in het Krauwelenhof bevindt zich te midden van het historische centrum van Antwerpen, dicht bij de kaaien en het Eilandje. 

Hierdoor is het de ideale locatie om te combineren met een gezellige stadswandeling, een dagje winkelen of een bezoek aan een museum in Antwerpen.

Bodega Haleakala (opent binnenkort)

We zijn volop bezig met de heropstart van de bodega van Haleakala. Info volgt zo snel mogelijk.

Steun onze werking

CJMIB is een door de overheid gesubsidieerde voorziening en ontvangt beperkte of geen subsidies voor inrichting en infrastructuur.

De realisatie van woonprojecten zoals ‘In Den Kersentuin,’ ‘De Kleine Prins,’ en het nieuwste project ‘Serendipity’ gebeurde bijvoorbeeld zonder subsidies.

Dankzij sponsors zijn we in staat om nieuwe industriële ovens aan te schaffen voor onze keukens en bodega, en kunnen we onder andere het dak van Hoveberg vernieuwen.

Uiteraard worden er gedurende het jaar verschillende evenementen georganiseerd om fondsen te werven.

Desondanks zijn sponsoringen en giften altijd zeer welkom en kunnen deze worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer:

BE19 4096 5105 1112

Vanaf een bedrag van € 40 kunt u van ons een fiscaal attest ontvangen.

Gelieve bij uw storting te vermelden ‘gift met fiscaal attest.’ Bij voorbaat dank.

Een gift doneren