Hoveberg

Het gezinsvervangend tehuis Hoveberg beoogt een thuis te creëren waar elke bewoner zich kan vinden in een betekenisvolle levensbestemming waarbij een hoogstaand “savoir vivre”, individueel en in onderlinge relaties prioriteit heeft.

Een uitzonderlijke uitstraling en een onweerstaanbare aantrekkingskracht gaat ook hier uit van de werking. Dit niet alleen te gevolge van de bijzondere begeleiding maar evenzeer vanwege de prachtige locatie en een zeer eigen sfeerschepping waarin de bewoners echt kunnen thuiskomen.

Bij de daginvulling gaat de grootst mogelijke aandacht naar ieders eigenheid, waarbij een individuele benadering van persoonlijke aspecten (hygiëne, kledij, vrije tijd, seksualiteit) van fundamenteel belang is.

Onze bewoners worden blijvend gestimuleerd om hun verworven kennis en vaardigheden te behouden en in de mate van het mogelijke nog uit te breiden.

Ook in Hoveberg besteden we de nodige aandacht aan nieuwe media en de verdere digitalisering van de maatschappij. Het is immers de bedoeling dat de bewoners geïntegreerd zijn en aanzien genieten als volwaardige mensen in onze maatschappij.