Visie en waarden

 

CJMIB vzw werd opgericht vanuit een persoonlijke visie tegen de gangbare werking in de B.O. scholen type 2, waar matig en ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren uit de boot vallen wanneer het gaat om een doorgedreven schoolse opleiding en een exclusieve “leren leven” begeleiding.

Wij gaan ervan uit dat alle mensen evenwaardig zijn, ongeacht hun mogelijkheden. Iedereen heeft dan ook recht op gelijkwaardige ontplooiingskansen.

Wij zijn ervan overtuigd dat matig tot ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren wel kunnen gebracht worden tot een meer dan elementair niveau op theoretisch vlak en respectvol leven mits zij kunnen genieten van een intensieve, individuele begeleiding.

Het mogen ervaren van liefde, onvoorwaardelijk respect, houvast, ruimte en bevestiging zijn voor iedereen noodzakelijke voorwaarden om tot zelfontplooiing  te komen; vanuit deze voorwaarden willen wij onze jongeren tot een zo hoog mogelijk niveau van functioneren begeleiden op alle mogelijke gebieden (kennis, cultuur, zelfstandigheid, socialisatie, integratie).