Historiek

 

 

CJMIB vzw legde reeds een hele weg af….

 

Vera Verschaeren was zelf jarenlang leerkracht in een school voor buitengewoon onderwijs.  In deze periode ontwikkelde zij een persoonlijke visie m.b.t. de begeleiding van verstandelijk gehandicapten. Deze visie, met als motto "leren leven", wilde zij daadwerkelijk in praktijk brengen. In 1972 is het begin van de realisatie van haar droom.

 

1971 individuele begeleiding van een meisje met het Syndroom van Down

1972 opstart van CJMIB in Vera’s privéwoning

1974 haar huis in de Albertstraat werd te klein en ze zocht naar een andere locatie.  Krauwelenhof, een oud godshuisje op de Sint-Paulusplaats 1/1 te 2000 Antwerpen werd in erfpacht gekregen van de Stad Antwerpen.  Met eigen middelen restaureert ze dit gebouw en gaat ze van start met haar “ levensschooltje”

1975 Krauwelenhof krijgt een officiële vorm: zij start CJMIB vzw, zonder subsidies.

1977 erkenning van haar "levensschooltje" als dagcentrum voor 20 matig tot zwaar verstandelijk  gehandicapten op de Sint-Paulusplaats 1/1 te 2000 Antwerpen

1979 laureaat merkwaardige jongeren (Jaycees Belgium)

1981 erkenning als semi-internaat voor niet-schoolgaanden voor 11 jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar

1982 start met de jaarlijkse toneelvoorstellingen in de Arenbergschouwburg

1986 uitbreiding erkenning dagcentrum met 5 plaatsen en met 5 plaatsen semi-internaat niet schoolgaanden

1988 restauratie van het “kasteeltje Hoveberg” dat zal dienst doen als thuis voor een 20-tal bewoners

1989 erkenning tehuis niet-werkenden voor matig tot zwaar verstandelijk gehandicapten te Hove, Edegemsestraat 10

1989 integratieproject “bodega”.  Vrienden, kennissen en sympathisanten kunnen op afspraak terecht in onze bodega.  De bewoners bakken zelf taart en dienen op.

1998 verlaging van de leeftijd voor de kinderen van het semi-internaat niet-schoolgaanden van 12 jaar naar 8 jaar

1999 restauratie, inrichtingen en opstart van “Haleakala”, ambachtelijk atelier

2003 opstarten van een computerklas

2004 inrichting van een oranjerie aan ons tehuis niet-werkenden Hoveberg.                  

2004 onteigening van het ambachtelijk atelier. Een nieuwe locatie wordt gevonden in Kapellen.

2005 heropening  van het ambachtelijk atelier op de nieuwe locatie en opstart secretariaatsklas

2008 erkenning dienst geïntegreerd wonen voor 4 cliënten "In Den Kersentuin" te Kapellen

2011 start "In Den Kersentuin" met 8 bewoners (4x geïntegreerd wonen, 5x zelfstandige huurders)

2013 start "De Kleine Prins" met 7 bewoners (zelfstandige huurders) in Kapellen

2014 na verbouwingswerken heropening  van de levensuniversiteit en kunstacademie ‘Haleakala’

2015  start verbouwingswerken Krauwelenhof en introductie van de iPad in de lessen

2017  einde verbouwingswerken Krauwelenhof

2017  opening nieuw project geïntegreerd wonen "Serendipity" in Antwerpen voor 10 zelfstandige huurders

2018 verdere renovatie van het "oude" gedeelte aan het Krauwelenhof

2018 uitbreiding van "In Den Kersentuin" tot 10 woonplaatsen