Sponsoring

 

 

 

Wij zijn een gesubsidieerde voorziening, maar krijgen beperkte subsidies voor onze inrichting en infrastructuur. Onze woonprojecten ‘In Den Kersentuin’ - ‘De Kleine Prins’ en ‘Serendipity’ werden bijvoorbeeld zonder subsidies gerealiseerd.

Dankzij onze sponsors zijn wij o.a. in de mogelijkheid om nieuwe industriële ovens te kopen voor onze keukens en bodega en kunnen wij het dak vernieuwen van Hoveberg. Het spreekt voor zich dat we gedurende het jaar heel wat organiseren om centjes binnen te krijgen.

Daarnaast zijn we echter ook steeds op zoek naar mensen die ons willen sponsoren. Voor elke gift, hoe klein of groot ook, zijn wij enorm dankbaar!

 

 

 

 

Wenst u ons graag een financieel steuntje te geven? Dit kan op het rekeningnummer  BE19 4096 5105 1112

Voor giften vanaf 40 euro kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven.  Indien u graag een attest wenst, willen we u vriendelijk vragen dit te vermelden bij de mededeling.

U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de voorwaarden die u kan raadplegen op de website van FOD Financiën.

Wenst u graag een fiscaal attest? Graag dit even bij de vermelding bijzetten a.u.b.

De attesten worden telkens in de maand februari/maart van het daaropvolgende jaar opgemaakt en verzonden.