Sponsoring

CJMIB is een gesubsidieerde voorziening en krijgt geen of beperkte subsidies voor inrichting en infrastructuur. De woonprojecten ‘In Den Kersentuin’ en ‘De Kleine Prins’ en ook het nieuwste woonproject ‘Serendipity’ werden bijvoorbeeld zonder subsidies gerealiseerd.

Dankzij de sponsors zijn wij bijvoorbeeld in staat om nieuwe industriële ovens te kopen voor onze keukens en verder infrastructuur in het oud “Godshuisje”.

Het spreekt voor zich dat er gedurende het jaar heel wat georganiseerd wordt om centjes binnen te krijgen.

Maar sponsoringen en giften zijn steeds zeer welkom en kunnen overgemaakt worden op volgend rekeningnummer:

BE19 4096 5105 1112

Vanaf € 40 kan u van ons een fiscaal attest verkrijgen.

Gelieve ‘gift met fiscaal attest’ te vermelden bij storting, waarvoor dank.