Geschiedenis

CJMIB vzw legde reeds een hele weg af….

Vera Verschaeren was zelf jarenlang leerkracht in een school voor buitengewoon onderwijs.  In deze periode ontwikkelde zij een persoonlijke visie.  Zij startte haar levensschooltje op in 1972 bij haar thuis. In 1975 stichtte zij de vzw dat staat voor Centrum Voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding.


Logo

Het kind staat in het licht. De mentor staat er niet boven maar er naast en begeleidt het kind in de maatschappij.

Deze visie, met als motto “leren leven” om tot “s’avoir vivre” te komen, wilde zij daadwerkelijk in praktijk brengen. 1972 is het begin van de realisatie van haar droom.

 1971 individuele begeleiding van een meisje met het Syndroom van Down

1972 opstart van CJMIB in Vera’s privéwoning

1974 haar huis in de Albertstraat werd te klein en ze zocht naar een andere locatie.  Krauwelenhof, een oud godshuisje op de Sint-Paulusplaats 1/1 te 2000 Antwerpen werd in erfpacht gekregen van de Stad Antwerpen.  Met eigen middelen restaureert ze dit gebouw en gaat ze van start met haar “levensschooltje”

1975 Krauwelenhof krijgt een officiële vorm: zij start CJMIB vzw, zonder subsidies.

1976 Opening integratie project “Bodega” in het Krauwelenhof

1977 erkenning van haar “levensschooltje” als dagcentrum voor 20 matig tot zwaar verstandelijk  gehandicapten op de Sint-Paulusplaats 1/1 te 2000 Antwerpen

1978 Stage in de psychiatrie La Metterie in Nion

1979 laureaat merkwaardige jongeren (Jaycees Belgium)

1981 erkenning als semi-internaat voor niet-schoolgaanden voor 11 jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar

1982 Uitbreiding met Semi-internaat: erkend voor 15 matig tot zwaar verstandelijke gehandicapten

1982 start met de jaarlijkse toneelvoorstellingen in de Arenbergschouwburg

1986 uitbreiding erkenning dagcentrum met 5 plaatsen en met 5 plaatsen semi-internaat niet schoolgaanden

1988 restauratie van het “kasteeltje Hoveberg” dat zal dienst doen als thuis voor een 20-tal bewoners

1989 erkenning van het “kasteeltje Hoveberg” als tehuis niet-werkenden voor matig tot zwaar verstandelijk gehandicapten.

1989 integratieproject “bodega”.  Vrienden, kennissen en sympathisanten kunnen op afspraak terecht in onze bodega.  De bewoners bakken zelf taart en dienen op.

1998 verlaging van de leeftijd voor de kinderen van het semi-internaat niet-schoolgaanden van 12 jaar naar 8 jaar

1999 restauratie, inrichtingen en opstart van “Haleakala”, ambachtelijk atelier

2003 opstarten van een computerklas

2004 inrichting van een oranjerie aan ons tehuis niet-werkenden Hoveberg.                  

2004 onteigening van het ambachtelijk atelier. Een nieuwe locatie wordt gevonden in Kapellen.

2005 heropening  van het ambachtelijk atelier op de nieuwe locatie en opstart secretariaatsklas

2008 erkenning dienst geïntegreerd wonen voor 4 cliënten “In Den Kersentuin” te Kapellen

2011 start “In Den Kersentuin” met 8 bewoners (4x geïntegreerd wonen, 5x zelfstandige huurders)

2013 start “De Kleine Prins” met 7 bewoners (zelfstandige huurders) in Kapellen

2014 na verbouwingswerken heropening  van de levensuniversiteit en kunstacademie ‘Haleakala’

2015  start verbouwingswerken Krauwelenhof en introductie van de iPad in de lessen

2017  opening nieuw project geïntegreerd wonen “Serendipity” in Antwerpen voor 10 zelfstandige huurders

2018 uitbreiding van “In Den Kersentuin” tot 10 woonplaatsen

2019 renovatie oude Krauwelenhof en het starten van renovatie Hoveberg

Haar grootste bekommernis is dat de warmte eigen aan het CJMIB, samen met de visie, de missie en de waarden blijven bestaan. Daarom is ze sinds mei 2019 dagelijks actief om dit alles vast te leggen. Zodanig dat dit in de toekomst gewaarborgd blijft.