Over

Visie en Waarden

CJMIB vzw werd opgericht vanuit een persoonlijke visie van Vera Verschaeren tegen de gangbare werking in de B.O. scholen type 2, waar matig en ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren uit de boot vallen wanneer het gaat om een doorgedreven schoolse opleiding en een exclusieve “leren leven” begeleiding.

Wij gaan ervan uit dat alle mensen evenwaardig zijn, ongeacht hun mogelijkheden. Iedereen heeft dan ook recht op gelijkwaardige ontplooiingskansen.

Wij zijn ervan overtuigd dat matig tot ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren wel kunnen gebracht worden tot een meer dan elementair niveau op theoretisch vlak en respectvol leven mits zij kunnen genieten van een intensieve, individuele begeleiding.

Het mogen ervaren van liefde, onvoorwaardelijk respect, houvast, ruimte en bevestiging zijn voor iedereen noodzakelijke voorwaarden om tot zelfontplooiing  te komen; vanuit deze voorwaarden willen wij onze jongeren tot een zo hoog mogelijk niveau van functioneren begeleiden op alle mogelijke gebieden (kennis, cultuur, zelfstandigheid, socialisatie, integratie).

Alle units hebben hun eigen warme sfeer in een gezellig kader.

Opmerkelijk resultaten worden gewaarborgd door de oprichter en bezielster Vera Verschaeren, die de eigenheid en de sfeer van CJMIB bepaalt.

Het dynamische, multidisciplinaire team waakt over de continuïteit van de uitzonderlijke eigenheid van het CJMIB.

De Vlaamse overheid (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) subsidieert onze voorziening gedeeltelijk sinds 1977.  Wij hebben een erkenning:

  • als semi-internaat: voor het opnemen van 15 niet schoolgaande kinderen van 8 tot 21 jaar met matig tot ernstig mentale handicap
  • als dagcentrum: voor het opnemen van 29 gehandicapte volwassenen
  • als tehuis voor niet-werkenden: voor het opnemen van 20 mentaal gehandicapte volwassenen
  • als geïntegreerd wonen: woonvorm voor het begeleiden van 4 personen met een handicap

Geschiedenis

CJMIB vzw legde reeds een hele weg af…. Vera Verschaeren was zelf jarenlang leerkracht in een school voor buitengewoon onderwijs.  In deze periode ontwikkelde zij een persoonlijke visie.  Zij startte haar levensschooltje op in 1972 bij haar thuis. In 1975 stichtte zij de vzw dat staat voor Centrum Voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding. Het … Continue reading Geschiedenis

Sponsoring

CJMIB is een gesubsidieerde voorziening en krijgt geen of beperkte subsidies voor inrichting en infrastructuur. De woonprojecten ‘In Den Kersentuin’ en ‘De Kleine Prins’ en ook het nieuwste woonproject ‘Serendipity’ werden bijvoorbeeld zonder subsidies gerealiseerd. Dankzij de sponsors zijn wij bijvoorbeeld in staat om nieuwe industriële ovens te kopen voor onze keukens en verder infrastructuur … Continue reading Sponsoring

Vacatures

Onze openstaande vacatures zijn terug te vinden op de website van VDAB. Ben je op zoek naar een stageplaats of vrijwilligerswerk? Mail naar administratie@cjmib.be